IZP.042.8.2012 Remont drogi gminnej Nr 114910D w Rędzinach, km 0+000 0+300 – powódź 2009 (wygasły...)

Wykonanie remontu drogi o długości 293,02 m Zakres robót obejmuje:

  1. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej w początkowym odcinku wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy,

  2. Korytowanie odcinka drogi przewidzianego do remontu na głębokość ok 40-44 cm,

  3. Wykonanie stabilizacji cementem gruntu gr. 15 cm. Stabilizację Rm 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni,

  4. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa,

  5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,

  6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,

  7. Wykonanie koryta odwadniającego z kostki granitowej na ławie betonowej,

  8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty pomostu z papy zgrzewalnej mostowej, wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni mostu.

  9. Ścinanie i wykonanie nowych poboczy wzdłuż krawędzi jezdni.

Termin składania ofert upływa dnia 10/05/2012 roku o godzinie 09:50

Termin wykonania do dnia 30/09/2012 roku


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 19.04.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 19.04.2012. Wygasa 10.05.2012. Odsłon 5130, Wersja 3
Początek strony