IZP.7013.16.2014 Rozbudowa ZSP W Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa ZSP ( Zespołu Szkół Publicznych)  w Pisarzowicach o pomieszczenia przedszkola i stołówki szkolnej”,  dostawa  i montaż wyposażenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa,  oraz uzyskanie, w imieniu inwestora pozwolenia  na użytkowanie, w terminie określonym niniejszą umową.
Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2014 roku
Termin wykonania zamówienia :   do dnia  31 grudnia 2015 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
w tym wykonanie w 2014 roku, w zakresie rzeczowym, minimum fundamentów i ścian fundamentowych

 

Dokumentacja projektowa wraz z projektami wykonawczymi i STWIOR do pobrania tutaj

Kamienna Góra, dnia 21/07/2014

Zamawiający publikuje treść zapytania z dnia 18/07/2014 roku  wraz z udzieloną odpowiedzią .

Kamienna Góra, dnia 24/07/2014
Zamawiający uszczegóławia i doprecyzowuje zakres przedmiotu zamówienia w części dotyczącej dostawy o wymagania dotyczące wyposażenia ruchomego na obiekcie  - schodołazu.
Wykonawca zobowiązany jest w cenie ofertowej uwzględnić przedmiotowe wyposażenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzupełnionej części STWIOR - Wyposażenie ruchome - zgodnie z załącznikiem.


Kamienna Góra, dnia 28/07/2014

Zamawiający publikuje treść zapytań z dnia 25/07/2014 wraz z udzielona odpowiedzią.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 14.07.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.07.2014. Wygasa 13.08.2014. Odsłon 12219, Wersja 7
Początek strony