IZP. 2231-5/10 Roboty budowlane w budynku Ośrodka Kultury Gminy w Pisarzowcach (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje następujące roboty :

1) Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV (okna z nawietrzakami okiennymi strumieniowymi montowanymi do ramy okiennej, nowymi podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi).

2) Wymiana witryn stalowych w Sali Kameralnej oraz w korytarzu przy wejściu głównym na

okna i witryny z profili PCV (okna z nawietrzakami okiennymi).

3) Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy wejściu głównym i wejściu bocznym na drzwi

z profili aluminiowych. Zamurowanie jednych drzwi w wejściu głównym.

4) Remont dwóch Sal Kameralnych obejmujący:

- demontaż boazerii

- rozbiórkę murowanego boksu w Sali nr2

- wymiana drzwi wejściowych do Sali nr2 na drzwi z profili aluminiowych

- remont podłóg, wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach

- na stropach masywnych wykonanie gładzi gipsowych

- na stropach drewnianych odbicie tynku, wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych

ogniochronnych na ruszcie metalowym

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi

- w Sali nr1 ocieplenie górnej części witryn (wypełnionych z panelami PCV) płytami z wełny

mineralnej wraz z obudową płytami gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym

5) Wykonanie ścianki działowej pomiędzy salą i maglem z płyt gipsowo-kartonowych na

ruszcie metalowym.

6) Docieplenie elewacji pod witrynami Sali Kameralnej Nr1 płytami styropianowymi z

wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego.

7) Remont schodów wejściowych do budynku przy wejściu głównym i bocznym.

8) Remont korytarzy w poziomie parteru i I piętra:

- demontaż boazerii drewnianych

- demontaż krat w witrynach

- usunięcie farby olejnej z lamperii, wykonanie gładzi ze szpachlówki mineralnej oraz

wyprawy z tynku mozaikowego

- usunięcie starych powłok malarskich ze ścian powyżej boazerii oraz wykonanie gładzi

gipsowych

- na stropach masywnych wykonanie gładzi gipsowych

- na stropach drewnianych odbicie tynku, wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych

ogniochronnych na ruszcie metalowym

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi

- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń

- malowanie kraty w korytarzu przy wejściu bocznym

- na I piętrze wykonanie posadzki z paneli podłogowych

- wykonanie nowej ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych oddzielającej korytarz przy

wejściu bocznym od magla

- wykonanie nowej ścianki działowej na podeście schodów, z płyt gipsowo-kartonowych

wraz z naświetlem z profili PCV

9) Remont schodów wewnętrznych:

- zdjęcie malatury olejnej

- wykonanie okładzin schodów i podestu z płytek GRES

- wymiana balustrad schodowych

10) Remont sanitariatów:

- zdjęcie ze ścian i sufitów starych powłok malarskich

- wykonanie gładzi ze szpachlówki mineralnej

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi

- wymiana drzwi do kabin WC

11) Remont schodów zewnętrznych:

- przy wejściu bocznym wykonanie okładzin schodów i podestu z płytek GRES o

powierzchni antypoślizgowej

- przy wejściu głównym wyburzenie istniejących schodów i podestów, wykonanie nowej

konstrukcji żelbetowej na podłożu gruntowym, wykonanie okładzin schodów, podestów i

bocznych ścian z płytek GRES, wykonanie nowych balustrad przy schodach i podestach

12) Remont pomieszczeń Biblioteki:

- wykonanie gładzi gipsowych na sufitach

- zerwanie starych wykładzin podłogowych

- wykonanie posadzki z paneli podłogowych (na płytach OSB)

- zdjęcie starych powłok malarskich ze ścian, wykonanie gładzi gipsowych

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi

- wymiana balustrady przy schodach

13) Odnowienie pomieszczenia magla – malowanie.

14) Wymiana instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej nr1 i nr2.

15) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Sali Kameralnej nr1 i nr2.

16) Remont szatni:

- demontaż lady wraz z obudową i kratą drewnianą

- wymurowanie ścianki pod nową ladę z wykonaniem tynku zwykłego cementowowapiennego

- montaż lady z płyty MDF laminowanej

- zamontowanie drzwi wejściowych z profili aluminiowych

- zamontowanie nad ladą witryn z profili PCV z oknami podawczymi (w dolnej części nad

ladą)

- wykonanie gładzi gipsowej na suficie

- malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi akrylowymi

 

Termin składania ofert upływa dnia 23/08/2010 roku o godzinie 13:45

Termin wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy.

W celu ułatwienia wyceny stolarki okiennej okiennej Zamawiający dołącza poglądowe szkice. Przy wycenie należy uwzględnić profile pięcio komorowe. Szyby i okucia zgodnie z założeniami w przedmiarze.


powrót...
Informacja wytworzona przez Adam Miśkowicz dnia 23.07.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.07.2010. Wygasa 23.08.2010. Odsłon 12023, Wersja 7
Początek strony