RI.271.4.2020 Udzielenie kredytu w wysokości 1 000 0000,00 zł (wygasły...)

Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości : 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty do dnia 15.03.2030 roku.
Szacunkowa wartośc zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro.

Kamienna Góra, dnia 06.11.2020 r.
Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający informuje, że publiczne otwarcie ofert nastąpi on-line pod ponizszem adresem.
https://youtu.be/7X__is0SVI8
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 20.11.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 09.12.2020. Wygasa 10.12.2020. Odsłon 368, Wersja 3
Początek strony