RI.271.4.2020 Udzielenie kredytu w wysokości 1 000 0000,00 zł (wygasły...)

Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości : 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty do dnia 15.03.2030 roku.
Szacunkowa wartośc zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro.

Kamienna Góra, dnia 06.11.2020 r.
Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający informuje, że publiczne otwarcie ofert nastąpi on-line pod ponizszem adresem.
https://youtu.be/7X__is0SVI8

Załączniki:
ogloszenie o postepowaniu BIP i tablica ogloszen.pdf
Opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu.pdf
Opinia RIO o wykonaniu za I polrocze 2020.pdf
Opinia RIO o wynonaniu budzetu za 2019.pdf
Opinia w spr.proj.budzetu.pdf
SIWZ KREDYT_19112020.pdf
Slubowanie.pdf
Sprawozdanie z wykonania budzetu za I polrocze 2020.pdf
Statut Gminy-z zal.2011(ujedn.).pdf
Zalacznik nr 1 .pdf
Zalacznik nr 1 do edycji.doc
Zalacznik nr 2 do SIWZpostanowienia umowy.pdf
Zalacznik nr 3 do edycji.doc
Zalacznik nr 3.pdf
Zalacznik nr 4 do edycji.doc
Zalacznik nr 4.pdf
Zarzadzenie Wojta w sprawie kredytu.pdf
Zaswiadczenie NIP.pdf
Zaswiadczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 20.11.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 09.12.2020. Wygasa 10.12.2020. Odsłon 47992, Wersja 3