IZP.5541-10/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu (wygasły...)

Przebudowa drogi w Dobromyślu polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej.
Długość drogi 757 mb, w tym powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2 935,00 m2, szerokość jezdni 3,5 - 5,0 m, szerokość poboczy 0,5 m

Termin składania ofert: do dnia 6 sierpnia 2008 r. do godz. 10:20.
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2008 r. godz.10:30.

WADIUM: 3 000 PLN (trzy tysiące złotych)
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 08.07.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 08.07.2008. Wygasa 06.08.2008. Odsłon 2048, Wersja 1
Początek strony