RI.7013.2.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 759,746 w Pisarzowicach (wygasły...)

Inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej w granicach działki nr 759 i 746
wraz z wykonaniem odwodnienia. Projekt zakłada przebudowę dwóch przepustów, budowę rowu utwardzonego oraz systemu
odwodnienia powierzchniowego korytami betonowymi. Utwardzenie nawierzchni jezdni kostką brukowa
betonowa typu Behaton pomiedzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnie jezdni szerokości 3,0 m o
łącznej długości 132,15m .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy.
Termin składania ofert w postępowaniu upływa dnia :  17/03/2017, godzina: 09:50,
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.02.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.03.2017. Wygasa 19.03.2017. Odsłon 3052, Wersja 3
Początek strony