RI.7013.2.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 759,746 w Pisarzowicach (wygasły...)

Inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej w granicach działki nr 759 i 746
wraz z wykonaniem odwodnienia. Projekt zakłada przebudowę dwóch przepustów, budowę rowu utwardzonego oraz systemu
odwodnienia powierzchniowego korytami betonowymi. Utwardzenie nawierzchni jezdni kostką brukowa
betonowa typu Behaton pomiedzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnie jezdni szerokości 3,0 m o
łącznej długości 132,15m .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy.
Termin składania ofert w postępowaniu upływa dnia :  17/03/2017, godzina: 09:50,

Załączniki:
ogloszenie bip i tablica.pdf
opis techniczny.pdf
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania.doc
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania_dr759.pdf
postanowienia umowy_droga_Pis759.pdf
PRZEDMIAR ROBOT - PISARZOWICE 759- 21.11.2016.pdf
RYS 1W- Przekroj wylotu i rowu.pdf
RYS 1Z- Projekt zagospodarowania terenu.pdf
RYS 2- Przekroje normalne.pdf
RYS 2W- Rzut z gory wylotu W1.pdf
RYS 3W- Przekroj przepustu P1.pdf
RYS 4W- Przekroj przepustu P2.pdf
RYS 5W- Przekroj koryta potoku.pdf
siwz Instrukcja dla Wykonawcow_dr759.pdf
SSTWIORB- PISARZOWICE 759.pdf
wzor oferty_dr759-Pisarzowice.pdf
wzor oferty_Zal. nr 3 Oferta.doc
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.02.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.03.2017. Wygasa 19.03.2017. Odsłon 61964, Wersja 3