RI.7013.3.2019 Przebudowa dróg wewnętrznych dz. Nr 88 i 152 w miejscowości Raszów (wygasły...)

Przebudowa dróg wewnętrznych dz. Nr 88 i 152 w miejscowości Raszów
Termin wykonania do dnia 30.09.2019 roku.
Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2019 o godzinie 09:50

Kamienna Góra, dnia 29.04.2019
Zamawiajacy dokonał korekty błędu pisarskiego w treści siwz -  pkt XIV  siwz -  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert - Maksymalny okres gwarancji do celów obliczeniowych wynosi 60 miesięcy.
Poprawioną siwz zamieszczono na stronie.

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.04.2019
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 29.04.2019. Wygasa 12.05.2019. Odsłon 1004, Wersja 5
Początek strony