IZP.5541-8/08 Remont drogi w Rędzinach (wygasły...)

Remont drogi w Rędzinach
Zakres rzeczowy obejmuje remont odcinka drogi na długości 2342 mb w tym:
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grubość po zagęszczeniu 5 cm - 700,00 m2,
remont nawierzchni z wymianą podbudowy i stabilizacją podłoża cementem, łączna grubość warstw 47 cm (20+20+7) – 2500,00 m2,
odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm – 1800,00 m2,
ścinanie poboczy grubości 15 cm – 2200,00 m2,
uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym, grubość po zagęszczeniu 5 cm – 350,00 m2.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/07/2008 r. godz. 09:50

Termin wykonania do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 01.07.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 01.07.2008. Wygasa 24.07.2008. Odsłon 1910, Wersja 1
Początek strony