RI.7013.3.2016 Dębrznik droga dojazdowa do gruntów rolnych (wygasły...)

Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n: Dębrznik droga dojazdowa do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej nr 114930D w Dębrzniku, zgodnie z Projektami Budowlanymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa w terminie określonym umową - Odcinek drogi gminnej o długości ok. 452,0 mb o nawierzchni jezdni utwardzonej kostką brukową betonowa pomiędzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnię jezdni o szerokości 3,5 m..


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 25.05.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 30.05.2016. Wygasa 13.06.2016. Odsłon 1728, Wersja 2
Początek strony