RI.271.2.2018 Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego. (wygasły...)

„Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości :

- 3 587 000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31.12.2019 roku – zadanie 1 

- 2 065 967,06 zł z terminem spłaty do dnia 15.05.2028 roku – zadanie 2 „

Zamówienie podzielone jest na części.
Oferty  można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Termin skąłdania ofert upływa dnia 07.11.2018 roku o godzinie 09:50.

Kamienna Góra, dnia 30.10.2018
Zamawiający publikuje treść zapytania kierowanego do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią.
Zamawiajacy odielajac odpowiedzi na postawione pytania wyznaczył jednocześnie nowy termin składania ofert - 14.11.2018 godzina 09:50


Kamienna Góra, dnia 31.10.2018
Zamawiający publikuje kolejne zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 18.10.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 31.10.2018. Wygasa 08.11.2018. Odsłon 708, Wersja 4
Początek strony