RI.271.2.2018 Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego. (wygasły...)

„Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości :

- 3 587 000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31.12.2019 roku – zadanie 1 

- 2 065 967,06 zł z terminem spłaty do dnia 15.05.2028 roku – zadanie 2 „

Zamówienie podzielone jest na części.
Oferty  można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Termin skąłdania ofert upływa dnia 07.11.2018 roku o godzinie 09:50.

Kamienna Góra, dnia 30.10.2018
Zamawiający publikuje treść zapytania kierowanego do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią.
Zamawiajacy odielajac odpowiedzi na postawione pytania wyznaczył jednocześnie nowy termin składania ofert - 14.11.2018 godzina 09:50


Kamienna Góra, dnia 31.10.2018
Zamawiający publikuje kolejne zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.Załączniki:
Formularz Klienta odpowiedz- postepowanie przetargowe.pdf
ogloszenie o zamowieniu BIP i Tablica ogloszen.pdf
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 500260800 z dnia 30102018.pdf
Opinie RIO.zip
SIWZ KREDYT_2 zadania_18102018.pdf
Slubowanie Wojta Gminy.pdf
sprawozdania za IIIkw.2018.zip
Sprawozdanie za I polrocze 2018.pdf
Statut Gminy-z zal.2011(ujedn.).pdf
Uchwala NR.XLI.252.17 z dnia 28.12.2017r. .pdf
Uchwaly WPF.zip
wykaz .zip
Wykonanie budzetu za I polrocze 2018 - statystyczne.zip
Wykonanie budzety za 2017 rok - statystyczne.zip
Zalacznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY.doc
Zalacznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY.pdf
Zalacznik nr 2 do SIWZpostanowienia umowy.pdf
Zalacznik nr 3 do SIWZ Oswiadczenie art25 Wykluczenie.doc
Zalacznik nr 3 do SIWZ Oswiadczenie art25 Wykluczenie.pdf
Zalacznik nr 4 do SIWZoswiadczenie -Spelnienie warunkow.doc
Zalacznik nr 4 do SIWZoswiadczenie -Spelnienie warunkow.pdf
Zalacznik nr 5 do SIWZ.doc
Zalacznik nr 5 do SIWZ.pdf
Zapytanie do kredytu z dnia 20181029.pdf
Zapytanie do kredytu z dnia 20181031.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 18.10.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 31.10.2018. Wygasa 08.11.2018. Odsłon 48843, Wersja 4