RI.7013.1.2019 Budowa, przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociagowej w Przedwojowie. (wygasły...)

Budowa, przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociagowej w Przedwojowie - Etap 1
Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2019 roku
Termin wykonania do dnia 30.09.2019 roku

Kamienna Góra, dnia 21.02.2019 r.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów siwz w treści instrukcji dla Wykonawców  cz.  XI Opis sposobu sporządzenia oferty pkt. 8  oraz we wzorze oferty pkt 1b  - modyfikując zapisy tych dokumentów poprzez doprecyzowanie, że zaoferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji jest równy okresowi udzielonej rękojmi za wady.powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 18.02.2019
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.02.2019. Wygasa 11.03.2019. Odsłon 881, Wersja 2
Początek strony