IZP.7013.17.2014 Wymiana posadzki Świetlica Ogorzelec (wygasły...)

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Wymiana posadzki, stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi” w/g dokumentacji wykonawczej (przedmiaru, STWiOR) opracowanej przez  „PRO-BUD” Pracowania Projektowa mgr inż. Krzysztof Stelmach ul. Makowa 21, 58-306 Wałbrzych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wykonania robót w układzie technologicznym ujęte w przedmiarze robót oraz STWiOR.

Termin wykonania do dnia 12.11.2014 roku


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 29.07.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 29.07.2014. Wygasa 20.08.2014. Odsłon 4923, Wersja 3
Początek strony