RI.7013.1.2017 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 546/1 w Przedwojowie (wygasły...)

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 546/1 w Przedwojowie - zamówienie w formule "zaprojektuj i buduj".

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje następujące elementy:

Etap projektowy: opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, przepustów i rozbudową oświetlenia ulicznego, opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebudowywanym odcinkiem, opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i projektu docelowej organizacji ruchu, uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania.

Etap realizacji: wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej w etapie projektowym wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt, wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego i inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót.

Kamienna Góra, dnia 20.02.2017 r.
Zamawiający skorygował błąd na stronie internetowej w nazwie pliku ("polskie znaki)", który uniemożliwiał pobranie dokumentu dotyczacego istotnych postanowien umowy dla przedmiotowego zamówienia.

Kamienna Góra, dnia 24.02.2017 r.
Zamawiajacy publikuje treśc skierowanego, dnia 22.02.2017 r. zapytania wraz z udzieloną odpowiedzia.

Kamienna Góra, dnia 24.02,2017 r
Zamwiajacy  poprwił oczywistą omyłkę pisarska, w treści siwz w zakresie terminu wniesienia wadium - wadium należy wnieść do dnia
10.03.2017 do godziny 10:50 ( upływ terminu składania ofert).

Kamienna Góra, dnia 27.02.2017
Zamawiający publikuje treść skierowanego, dnia 24.02.2017 r. zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Kamienna Góra, dnia 02.03.2017
Zamawiający publikuje treść skierowanego, dnia 01.03.2017 r. zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 15.02.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.03.2017. Wygasa 12.03.2017. Odsłon 7627, Wersja 9
Początek strony