IZP.7044-1/08 Budowa oświetlenia drogowego (wygasły...)

Budowa oświetlenia drogowego w Ogorzelcu - obwód nr II
Termin skadania ofert do dnia 27-03-2008 roku
Wadium przetargowe - 2 000,00 zł
Termin realizacji zamówienia 15-04-2008-30-06-2008
Podstawowy zakres rzeczowy :
- linia kablowa niskiego napięcia YAKY4X25 - 667 mb
- słupy oświetleniowe stalowe profilowane ocynkowane montowane do fundamentów -10 szt
- oprawy - lampy sodowe 70W
- szafka oświetlenia z zegarem astronomicznym
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 29.02.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 29.02.2008. Wygasa 27.03.2008. Odsłon 2178, Wersja 1
Początek strony