RI.7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnetrznej dz.327/1, 75/4 w Ptaszkowie (wygasły...)

Przebudowa drogi wewnetrznej dz.327/1, 75/4 w Ptaszkowie
Termin wykonania do dnia 30.09.2020

Kamienna Góra, dnia 24.01.2020 r.
Zamawiajaćy dokonał modyfikacji tresci zapisów siwz w zakresie udziału Wykonawców w postepowaniu w części dotyczacej zdolności technicznej i zawodowej w zakresie przez Wykonawcę odpowiednim doświadczeniem- pkt VI pkt 2 siwz.
Zmienione zapisy zawarte zostały w zmodyfikowanej siwz oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
Kamienna Góra, dnia 30.01.2020 r.
Zamawiajcy informuje, że poprawił błąd pisarski w dokumentach przetargowych - wzór oferty - w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wyknnaia umowy  10%.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 15.01.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 30.01.2020. Wygasa 05.02.2020. Odsłon 1065, Wersja 3
Początek strony