ZOPO.D.361-6/12 Usługi edukacyjne (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra tj. odpowiednio dla następujących placówek oświatowych :

- Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach z siedzibą : Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna Góra,

- Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie z siedzibą przy ul. Betlejemskiej 1; 58-400 Kamienna Góra,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie z siedzibą : Ptaszków 49, 58-400 Kamienna Góra,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie z siedzibą : Szarocin 53; 58-400 Kamienna Góra,

w ramach projektu pt. "Wyrównywanie szans w Gminie Kamienna Góra", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 01.10.2012
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.10.2012. Wygasa 22.10.2012. Odsłon 3688, Wersja 2
Początek strony