IZP.5541-5/08 Renowacja Nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych (wygasły...)

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący renowacji nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.
Cena za 1m2 naprawionej nawierzchni bitumicznej musi obejmować wykonanie n/w prac:
wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywiezieniem rumoszu,
uzupełnienie podbudowy klińcem i tłuczniem,
skropienie naprawianego miejsca bitumem (krawędzie i podłoże),
wypełnienie uszkodzonego miejsca mieszanką mineralno-asfaltową, grubość warstwy po zagęszczeniu minimum 5 cm,
skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i posypanie piaskiem.
Zamówienie obejmuje również wykonanie drobnych prac przy udrożnieniu odwodnienia drogi - ścięcie poboczy drogi na wysokości uzupełnianej nawierzchni drogi, tak aby zapewnić odpływ wody z jezdni.

Zakres robót do wykonania (ilość m2) wynika z maksymalnego zobowiązania finansowego Zamawiającego, które wynosi brutto 50 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 27.05.2008 R. GODZ. 12.50.
TERMIN REALIZACJI PRAC: MAX. DO DNIA 10.07.2008 R.
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 09.05.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 09.05.2008. Wygasa 27.05.2008. Odsłon 3564, Wersja 2
Początek strony