IZP.7013.3.2014 Remont drogi Gminnej nr 114888D w Leszczyńcu (wygasły...)

„Remont drogi gminnej nr 114888D w km 0+000-0+271,50 w Leszczyńcu ( powódź czerwiec 2013)”

 Termin składania ofert upływa dnia 10/04/2014 roku. 

Kamienna Góra, dnia 01/04/2014

Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania ( z dnia 27.03.2014)  wraz z udzieloną odpowiedzią.Załączniki:
dokumentacja zip
Postanowienia umowy
instrukcja forularze dla Wykonawcow
SIWZ instrukcja dla Wykonawcow
wzor oferty
Ogloszenie o zamowieniu
Strona tyt siwz
zapytanie z dnia 27032014
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 25.03.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 25.03.2014. Wygasa 11.04.2014. Odsłon 62042, Wersja 4