IZP.2222-4/09 Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Pisarzowicach (wygasły...)

Zakres prac remontowych obejmuje:
- demontaż istniejącego wystroju sali w postaci boazerii
- wymianę drzwi wejściowych do sali oraz drzwi zewnętrznych w bocznym wyjściu ewakuacyjnym od strony drogi;
- odbicie tynków na stropie nad salą oraz wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili z blachy stalowej i sufitu podwieszonego;
- wymianę podłogi sali i wykonanie podłogi z paneli w pomieszczeniu przy scenie;
- wykonanie gładzi gipsowych na wszystkich ścianach w obrębie sali;
- wymianę schodów wejściowych na balkon;
- wykonanie nowego wystroju wnętrza w oparciu o opracowany projekt aranżacji, obejmującego: wykonanie malatury ścian i sufitów, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, wymianę drzwi wewnętrznych, wykonanie nowych balustrad na balkonie, wykonanie osłon grzejników, wymianę podokienników, wykonanie proscenium;
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropu nad salą z płyt z wełny mineralnej;
- wymianę instalacji elektrycznej;
- wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącym.

TERMIN WYKONANIA - DO 6 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY
TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 29-09-2009 ROKU DO GODZ.10:45
WADIUM PRZETARGOWE - 5 000,00 ZŁ (pięć tysięcy złotych)

Część graficzna projektu ( rysunki oraz kolorystyka ) do pobrania z poniższej strony :
ftp://ftp.kamiennagora.kei.pl/pub/specyfikacje/gok_pisarzowice/
Pozostałe dokumenty przetargowe dostępne poniżej.


Załączniki:
zalaczniki - formularze
instrukcja dla wykonawcy
wzor umowy
wzor oferty
PT - elektryczna
Opis wystroju
PT - wentylacja
PT - budowlana
Przedmiar cz.budowlana
Przedmiar cz. elektryczna
Przedmiar cz.ppoż
Przedmiar wentylacja
STWIOR cz. ogólna i budowlana
STWIOR cz.elektryczna
STWIOR cz. wentylacja
strona tytulowa siwz
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 07.09.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 07.09.2009. Wygasa 29.09.2009. Odsłon 60669, Wersja 1