IZP.341-1/09 Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego (wygasły...)

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Kamienna Góra w wysokości 264 000,00 PLN na przedsięwzięcie: Odbudowa drogi gminnej nr 114906D
Termin składania ofert do dnia 14-12-2009 roku do godziny 08:50
Otwarcie ofert dnia 14-12-2009 roku o godzinie 09:00

Załączniki:
dane budzetowe 2007 - dokumenty spakowane
dane budzetowe 2008 - dokumenty spakowane
dane budzetowe 2009 - dokumenty spakowane
Wykaz dokumentów -załaczniki do oceny zdolnosci kretytowej
SIWZ_instrukcja dla Wykonawcy
Statut Gminy - plik spakowany
wykaz kredytów
prognoza
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 30.11.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 30.11.2009. Wygasa 14.12.2009. Odsłon 62067, Wersja 1