KROS.7031.1.2020 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021 (wygasły...)

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kamiena Góra ( Wiejskiej)  w roku 2021
Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020 r.

Kamienna Góra, dnia 28.10.2020
Zamawiający publikuje treść zaytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

kamienna Góra, dnia 29.10.2020
Zgodnie z zapisami siwz Zamawiajacy informuje, że publiczne otwarcie ofert nastąpi on-line pod ponizszem adresem.

https://youtu.be/HAvzIg6ES0Y


Załączniki:
istotne postanowienia umowy - zal nr 4.pdf
odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf
ogloszenie o zamowieniu BIP i tablica ogloszen.pdf
siwz Instrukcja dla Wykonawcow odpady 2021_1.pdf
Zal. nr 1 opis przedmiotu zamowienia 2020.pdf
Zal. nr 2 - Formularz oferty do edycji.doc
Zal. nr 2 - Formularz oferty.pdf
Zal. nr 3 formularz oswiadczenia wersja ost..doc
Zal. nr 3 formularz oswiadczenia.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 22.10.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 29.10.2020. Wygasa 01.11.2020. Odsłon 62147, Wersja 4