RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infras (wygasły...)

Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Kamienna Góra, dnia 20.11.2020
Zamawiajacy z przyczyn technicznych zamieszca (wymienia) projekt wykonawczy cz. elektrycznej oraz cz. architektoniczno-konstrukcyjną. Powyższe - nowe dokumenty są wiążące dla Wykonawców.

Kamienna Góra, dnia 30.11.2020
Zamawiajacy publikuje treść skierowanego zapytania wraz udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 02.12.2020
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego skierowanego zapytania wraz udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 07.12.2020
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego skierowanego zapytania wraz udzieloną odpowiedzią i załącznikami.
Kamienna Góra, dnia 15.12.2020 r.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami siwz otwarcie ofert w postępowaniu zostanie przeprowadzone on-line. Poniżej link do strony z sesją otwarcia ofert:
https://youtu.be/P5B2jFX_ij8
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 19.11.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.12.2020. Wygasa 17.12.2020. Odsłon 2346, Wersja 8
Początek strony