RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infras (wygasły...)

Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Kamienna Góra, dnia 20.11.2020
Zamawiajacy z przyczyn technicznych zamieszca (wymienia) projekt wykonawczy cz. elektrycznej oraz cz. architektoniczno-konstrukcyjną. Powyższe - nowe dokumenty są wiążące dla Wykonawców.

Kamienna Góra, dnia 30.11.2020
Zamawiajacy publikuje treść skierowanego zapytania wraz udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 02.12.2020
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego skierowanego zapytania wraz udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra, dnia 07.12.2020
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego skierowanego zapytania wraz udzieloną odpowiedzią i załącznikami.
Kamienna Góra, dnia 15.12.2020 r.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami siwz otwarcie ofert w postępowaniu zostanie przeprowadzone on-line. Poniżej link do strony z sesją otwarcia ofert:
https://youtu.be/P5B2jFX_ij8

Załączniki:
2odpowiedz na zapytanie z dnia 30_11_2020.pdf
3odpowiedz na zapytanie z dnia 03_12_2020.pdf
odpowiedz na zapytanie z dnia 30_11_2020.pdf
ogloszenie o zamowieniu BIP i tablica ogloszen.pdf
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja Krzeszow dz648 sign-calosc.pdf
Oswiadczenie do postepowania - zal 2 .pdf
Oswiadczenie do postepowania - zal 2 - do edycji .doc
Projekt budowlany INSTAL.zip
projekt wykonawczy ARANZACJA WNETRZ (rysunki zamienne).zip
Projekt wykonawczy ARANZACJA WNETRZ.zip
Projekt wykonawczy ARCH.zip
Projekt wykonawczy ELEKTR.zip
Projekt wykonawczy INST SANIT.zip
Projekt wykonawczy KONSTR.zip
Projekt wykonawczy PZT.zip
PRZEDSZKOLE_Instrukcja dla Wykonawcow_ZiW.pdf
PrzedszloleK _istotne postanowienia umowy - zal 3.pdf
STWiOR.zip
WODA-RYS_PZT_1S-A3.pdf
WT (decyzja lokalizacyjna) przylacze kanalizacyjne.pdf
WT (decyzja lokalizacyjna) przylacze wodociagowe.pdf
wzor oferty - zal 1 wraz z doswiadczeniami osobFunkc.pdf
wzor oferty do edycji - zal 1 wraz z doswiadczeniami osobFunkc.doc
zestawienie wyposazenia kuchni z opisem.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 19.11.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.12.2020. Wygasa 17.12.2020. Odsłon 48843, Wersja 8