RI.7013.2.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie” (gmina Kamienna Góra, woj. dolnośląskie) w ramach operacji objętej dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 2020 pn.: „Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. 
Termin wykonania zadania do dnia 14.06.2019 roku.
Kamienna Góra, dnia 06.02.2018 r.
Zamawiający  publikuje treść skierowanego zapytania z dnia 02.02.2018 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.
Kamienna Góra , dnia 16.02.2018 r.
Zamawiający zaktualizował zapis siwz w pkt XII ppkt. 3 Miejsce otwarcie ofert - Otwarcie ofert odbędzie się w  sali 206 - I pietro a nie jak planowano w sali posiedzeń - pokój 401.
Zaktualizowaną SIWZ z wprowadzoną zmianą  umieszczono na stronie BIP.
Termin składania oraz otwarcia ofert nie uległ zmianie.

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 19.01.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.02.2018. Wygasa 23.02.2018. Odsłon 2097, Wersja 4
Początek strony