IZP.5541-12/10 Remont drogi gminnej Nr 114832D w Krzeszowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu 2 odcinków dróg ( 426,79 +554,73 ) o łącznej długości długości 981,52 mb - szerokości drogi – 3,0 m

Zamówienie obejmuje ponadto:

  • geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie oraz obsługą geodezyjną (inwentaryzacja powykonawcza)

  • naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Szczegółowy zakres opisany jest w projekcie budowlanym opracowanym przez Biuro Inżynierskie „Trakt” Sędzisław 50, 58-410 Marciszów.

Termin wykonania do dnia 15/09/2010 roku

Termin składania ofert upływa dnia 15/06/2010 roku o godzinie 09:45


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 28.05.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 28.05.2010. Wygasa 15.06.2010. Odsłon 2241, Wersja 1
Początek strony