IZP.2227-4/10 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania p.n. Zwodociągowanie wsi (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ogorzelec wraz przyłączami oraz przy budowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z remontem ujęcia.

Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim określa Projekt Budowlany – pozwolenie na budowę decyzja nr 178/07 z dnia 20 września 2007 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 08/06/2010 roku o godzinie 10:50


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 25.05.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 25.05.2010. Wygasa 08.06.2010. Odsłon 2239, Wersja 1
Początek strony