IZP.7031-4/11 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011/2012 (wygasły...)

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego. Oferta może obejmować zimowe utrzymanie dróg rejonu I oraz  rejon II lub tylko dotyczyć zimowego utrzymania jednego rejonu : I lub II.

Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2011 roku o godzinie 9:50

Wadium przetargowe wynosi 1 000,00 zł dla każdego rejonu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2011 roku o godzinie 10:00

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.09.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 26.09.2011. Wygasa 11.10.2011. Odsłon 3678, Wersja 2
Początek strony