IZP.271.12012 Wykonanie prac remontowych - roboty stałe (wygasły...)

rzedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych /z wyłączeniem zadań inwestycyjnych/, wymaganych napraw w ramach właściwej eksploatacji obiektów w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach „zlecenia stałego” w zakresie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych, kulturalno-oświatowych i innych obiektach stanowiących mienie gminne.

Specyfiką w/w robót jest realizowanie zleceń w różnych czasookresach, a zatem mogą wystąpić kilkumiesięczne przerwy w robotach, bądż konieczność wykonania kilku napraw jednocześnie w krótkim terminie.

 

Zamawiający musi otrzymać ofertę na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra w terminie do dnia

05.06.2012 r. do godz. 10:50.

 Załączniki:
instrukcja_formularze.pdf
ogloszenie_bzp.pdf
siwz_stazze_2012.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.05.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.05.2012. Wygasa 05.06.2012. Odsłon 62067, Wersja 1