IZP.7031.4. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w sezonie 2013/2014 (wygasły...)

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dokumentowanie wykonanych usług w formie filmu .avi, a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Oferta może obejmować zimowe utrzymanie dróg rejonu I oraz rejonu II lub tylko dotyczyć zimowego utrzymania jednego rejonu: I lub II.

 

Ofertę, w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej hasłem „Przetarg - zimowe utrzymanie dróg”, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10, pokój nr 201 (sekretariat) w terminie do dnia: 10 października 2013 r. do godz. 950. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 27.09.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 27.09.2013. Wygasa 10.10.2013. Odsłon 2026, Wersja 1
Początek strony