IZP.341-4/08 Udzielenie kredytu_220 000,00 zł (wygasły...)

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długotermonowego złotowego na sfinansowanie i refinansowanie deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra w wysokości 220 000,00 zł na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury komunalnej.

Załączniki:
budzet2006_plik spakowany
budzet2007_plik spakowany
budzet2008_plik spakowany
Opinie RIO_plik spakowany
siwz
sprawozdania_plik spakowany
statut_plik spakowany
uchwała
uchwała
wykaz instytucji ....
zał-3_wykaz
zaświadczenie
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 17.09.2008
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 17.09.2008. Wygasa 06.10.2008. Odsłon 60651, Wersja 1