IZP. 2222-6/10 Modernizacja sanitariatu w Krzeszowie (wygasły...)

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:


1) Demontaż armatury sanitarnej oraz osprzętu elektrycznego.

2) Rozbiórka istniejących ścianek działowych wraz z demontażem drzwi oraz istniejącymi

okładzinami z płytek ceramicznych, a także z demontażem instalacji elektrycznej.

3) Demontaż istniejących okładzin ścian z płytek ceramicznych na ścianach konstrukcyjnych

ograniczających pomieszczenie sanitariatu wraz z odbiciem tynków do wysokości 260cm.

4) Demontaż instalacji sanitarnych poprowadzonych w bruzdach ścian.

5) Rozbiórka posadzki z płytek wraz z warstwami podposadzkowymi oraz demontażem

instalacji poprowadzonych w kanale pod posadzką.

6) Wykonanie leżaków kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem branży instalacji

sanitarnych.

7) Wykonanie warstwy wyrównawczej na podłożu gruntowym z betonu B7,5 o grubości 5cm.

Beton układać na nienaruszonym podłożu gruntowym.

W przypadku przegłębienia podłoża, podłoże uzupełnić chudym betonem.

8) Wykonanie nowego podkładu betonowego z betonu zwykłego B15 o grubości 15cm. W

miejscach pod projektowane ścianki działowe wykonać zbrojenie podkładu z dwóch warstw

siatki z prętów stalowych o średnicy 6mm o oczkach 10x10cm (siatka dolna i górna –

zapewnić otulinę prętów zbrojenia dołem 5cm. górą 1,5cm.

9) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 1 warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej o

grubości 4mm z wywinięciem papy na ściany na wysokość ok.20cm (w miejscach

wywinięcia papy na ściany, na ścianach wykonać pas tynku cementowo-wapiennego kat.

II.

10) Wymurowanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych o grubości 12cm. Bloczki

murować na zaprawie klejowej. Ściankę oddzielającą sanitariat damski od męskiego zbroić

płaskownikami stalowymi 20x1,5mm co trzecią warstwę. Połączenie ścianek ze ścianami

konstrukcyjnymi wykonać na strzępia o głębokości ¼ cegły co drugą warstwę.

Wysokość ścianek na pełną wysokość pomieszczeń oraz na wysokość 260cm od posadzki

zgodnie z projektem architektonicznym – przekrój rysunek nr 4/A.

11) Wykonanie projektowanych otworów drzwiowych wejściowych do sanitariatów (z zewnątrz,

jak i od strony korytarza) oraz zamurowanie istniejącego wejścia do sanitariatu i okienka w

ścianie frontowej budynku. Nadproża nad otworami wykonać zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym – rys. nr 1/K.

12) Wykonanie montażu stolarki drzwiowej wejściowej do sanitariatów (w ścianach

zewnętrznych i od strony korytarza). Drzwi wejściowe zewnętrzne wykonać jako

przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 - drzwi z profili aluminiowych, ciepłych ,

częściowo przeszklone według projektu branży architektonicznej.

Drzwi wejściowe z korytarza wykonać z profili aluminiowych , szklone szkłem P2 (skrzydło

drzwiowe – rama po obwodzie bez podziału, szkło matowe z paskami przezroczystymi –

według rysunku branży architektonicznej – rysunek nr3/A).

Wszystkie drzwi wykonać o szerokości w świetle ościeżnicy minimum 90cm i wysokości

minimum 200cm.

13) Wykonanie instalacji elektrycznej na ścianach konstrukcyjnych i ściankach działowych

zgodnie z projektem branży elektrycznej.

14) Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach konstrukcyjnych.

15) Wykonanie instalacji sanitarnych instalacja wodna, instalacja centralnego ogrzewania

zgodnie z projektem branży instalacji sanitarnych.

16) Wykonanie izolacji termicznej podposadzkowej z płyt styropianowych EPS 100-038

(dawny FS20) o grubości 10cm – dwie warstwy po 5cm.

17) Wykonanie izolacji z folii PCV o grubości 0,2mm.

18) Wykonanie warstwy wyrównawczej podposadzkowej z zaprawy cementowej marki M12 o

grubości 6cm, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym.

19) Wykonanie sufitu podwieszonego na wysokości około 250cm wymiar jako wielokrotność

wysokości płytek (od poziomu wierzchu projektowanej posadzki) z płyt gipsowokartonowych

wodo-ogniochronnych (1 warstwa) na ruszcie z profili stalowych. Ruszt

mocować do ścianek działowych.

20) Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej

elastycznej, zgodnie z projektem wystroju wnętrz – rysunki nr 6/A,7/A,8/A,9/A

21) Wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi pełne, płaskie laminowane ,

malowane farbą akrylową wg kolorystyki ścian – rys. nr 6/A,7/A,8/A,9/A

22) Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, zgodnie z

projektem wystroju wnętrz – rysunki nr 6/A,7/A,8/A,9/A

Nowe tynki zagruntować preparatem gruntującym zmniejszającym chłonność podłoża -

jednokrotnie, natomiast powierzchnię ścianek z gazobetonu zagruntować dwukrotnie.

23) Wykonać montaż ścianek działowych systemowych LTT z płyty wiórowej

wysokociśnieniowej – w sanitariacie męskim.

24) Wykonać montaż armatury sanitarnej oraz wyposażenia sanitariatów w pochwyty dla

niepełnosprawnych wg wskazań na rysunku nr 5/A.

25) Wykonać montaż osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe wewnętrzne i

zewnętrzne, gniazda, wyłączniki, automaty wejściowe opłatowe - wrzutowe, przepływowe

podgrzewacze wody i in.).

26) Wykonać daszki ochronne nad wejściami do sanitariatów od strony zewnętrznej zgodnie z

rysunkiem nr 5/A. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe.

27) Wykonać nowe podesty wejściowe do sanitariatów od strony zewnętrznej budynku z

zamontowaniem systemowych wycieraczek. Obramowanie wycieraczki wykonać z cegły

klinkierowej układanej na zaprawie do klinkieru, na podłożu betonowym z betonu B20 o

grubości 15cm. Zagłębienie wycieraczki wyłożyć płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej do klinkieru. Obramowanie wycieraczki z kątownika.

Termin składania ofert upływa dnia 08/12/2010 roku o godzinie  10:50
Wadium przetargowe 2 000,00 PLN ( dwa tysiące złotych)
Termin wykonania do dnia 15 czerwca 2011 roku

 Załączniki:
damski_kolorystyka.pdf
instrukcja_formularze.pdf
J1.pdf
J2.pdf
korytarz_kolorystyka.pdf
krzeszow_saniariaty_specyfikacja_ogolna.pdf
krzeszow_sanitariaty_specyfikacja_budowlana.pdf
krzeszow_sanitariaty_specyfikacja_elektryczna.pdf
krzeszow_sanitariaty_specyfikacja_instalacyjna.pdf
krzeszow_sanitariat_strona_tytulowa_przedmiaru.pdf
nsp_kolorystyka.pdf
oferta_Wykonawcy.pdf
ogloszenie BZP i Tablica
opis_do_przedmiaru.pdf
opis_krzeszow_sanitariat.pdf
Przedmiar
Przedmiar
przekroj1.pdf
rys_1E.jpg
rys_1K.pdf
rys_2E.jpg
rys_3E.jpg
rzut_inwentaryzacja.pdf
rzut_przebudowa1.pdf
Sanitariat_instrukcja_SIWZ.pdf
strona_tytulowa_SIWZ.pdf
wzor_umowy.pdf
zadaszenie1.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 17.11.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 17.11.2010. Wygasa 08.12.2010. Odsłon 62067, Wersja 6