IZP.7013.1.2014 Przebudowa budowa odcinka sieci wodociągowej w Krzeszowie (wygasły...)

Przebudowa i budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Opata Bernarda Rosy w Krzeszowie na działkach w/g ewidencji gruntów nr 81/1, 81/2, 738, 743, 745, 746, 747, 748, 749/1, 740/1, 750 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 752/4, 752/5, 752/6, 784, 740/8, z rur PE dwuwarstwowych fi40-fi110 PE/PE RC SDR17 (PN10).

Termin wykonania max do dnia 15 lipca 2014.

Termin składania ofert do dnia 21 marca 2014 roku do godziny 09:50.

Kamienna Góra, dnia 28/02/2014 rok

Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ ( instrukcji dla Wykonawców)  w części dotyczącej warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wskazując jakie roboty zamawiający uzna za spełnienie warunku. - strona 4/18 siwz. 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.02.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 26.02.2014. Wygasa 22.03.2014. Odsłon 3501, Wersja 2
Początek strony