KROŚ.7031.1.2017 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2018

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2018

Kamiemma Góra, dnia 20.10.2017

Zamawiajacy publikuje treść zapytań przesłanych do Zamawiajacego dnia 19.10.2017 roku wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Jednocześnie zamawiajacy informuje, że zmodyfikowała załacznik nr 1 do siwz -  opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 i 4 istotne postanowienia umowy.
Z uwagi na wprowadzone zmiany w zapisach załacznika  w zakresie wynikającym z pytan i odpowiedzi, zamawiajacy wydłużył termin składania ofert- nowy termin skladania ofert upływa dnia 26.10.2017 roku o godzinie 09:50
Treśc ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiajaący opublikowała w BZP i jego treść zamieszcza równiż na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
Kamiemma Góra, dnia 24.10.2017
Zamawiajacy publikuje treść kolejnego zapytania, przesłanego do Zamawiajacego dnia 23.10.2017 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 10.10.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 24.10.2017. Wygasa 31.10.2017. Odsłon 2193, Wersja 4
Początek strony