IZP.271.3.2012 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-g (wygasły...)

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” wraz z wyposażeniem.

Samochód musi posiad świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

w Józefowie, wydane na dzień składania ofert.

Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia do: 31 października 2012 r.

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 04/09/ 2012 r. do godz.  09:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

Kamienna Góra, dnia 29/08/2012 roku

Zamawiający publikuje  treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.08.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.08.2012. Wygasa 04.09.2012. Odsłon 3972, Wersja 2
Początek strony