RI. 7013.5.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj. (wygasły...)

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Zamówienie dotyczy budowy nowego obiektu użyteczności publicznej pełniącego jednocześnie funkcje świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ptaszków (gm. Kamienna Góra) wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w obrębie działki nr 252/4. Obiekt zaplanowano do realizacji w standardzie budownictwa niskoenergetycznego z uwzględnieniem wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej od dnia 1.01.2021 r. Zadanie należy zrealizować do dnia 31-11-2021 roku 

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2020 roku.  

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 20.02.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 24.02.2020. Wygasa 18.03.2020. Odsłon 1212, Wersja 2
Początek strony