RI.7013.12.2016 „Remont drogi dz. nr 576, km 0+000÷ 0+855 w Przedwojowie (Intensywne opady deszczu c (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n: Remont drogi dz. nr 576, km 0+000÷ 0+855 w Przedwojowie
(Intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)", zgodnie z Projektami Budowlanymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa w terminie określonym umową - Odcinek drogi wewnętrznej o długości ok. 855,0 mb o nawierzchni jezdni utwardzonej kostką brukową betonową pomiędzy krawężnikami betonowymi ograniczającymi nawierzchnię jezdni o szerokości 3,0 m.
powrót...
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 25.07.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 25.07.2016. Wygasa 10.08.2016. Odsłon 1003, Wersja 1
Początek strony