IZP.042.9.2012 Przebudowa drogi gminnej Nr 114849D Krzeszówek-Gorzeszów (wygasły...)

Wykonanie przebudowy drogi o długości 409,75 m Zakres robót obejmuje:

  1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej w początkowym odcinku wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy, oraz korytowanie na głębokość ok 40-44 cm,

  2. Wykonanie stabilizacji cementem gruntu gr. 15 cm. Stabilizację Rm 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni,

  3. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa,

  4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,

  5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,

  6. Ścinanie i uzupełnienie poboczy wzdłuż krawędzi jezdni.

Termin składania ofert upływa dnia 10/05/2012 r. o godzinie 10:50

termin wykonania do dnia 30/09/2012 r.powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 19.04.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 19.04.2012. Wygasa 10.05.2012. Odsłon 2299, Wersja 1
Początek strony