IZP.271.3.2.2012 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego na (wygasły...)

Samochód musi posiadać świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, wydane na dzień składania ofert. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia do: 31 października 2012 r.

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 13/09/ 2012 r. do godz.  09:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

Kamienna Góra, dnia 07/09/2012 r.

Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z  udzieloną odpowiedzią  oraz zmienionym załącznikiem do siwz

Kamienna Góra, dnia 10/09/2012 r.

Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z  udzieloną odpowiedzią  oraz zmienionym załącznikiem do siwz

Kamienna Góra, dnia 10/09/2012 r.

Zamawiający dodatkowo  publikuje treść skierowanego zapytania ( z dnia 10/09/2012)  wraz z  udzieloną odpowiedzią.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 05.09.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 05.09.2012. Wygasa 13.09.2012. Odsłon 6977, Wersja 5
Początek strony