IZP.7013.2.2012 Pokrycia dachowe Leszczyniec i Ogorzelec (wygasły...)

Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Leszczyńcu oraz remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego – Ogorzelec 40

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
Zadanie  A - wymina pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Leszczyńcu :
1. Rozebranie starego pokrycia dachu z gontów bitumicznych.
2. Rozbiórka podkładu pod pokrycie - z papy.
3. Demontaż istniejących obróbek blacharskich.
4. Wymiana uszkodzonych fragmentów deskowania.
5. Wykonanie podkładu z papy, pod nowe pokrycie z gontów bitumicznych.
6. Wykonanie nowego pokrycia z gontów bitumicznych.
7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.
8. Wymiana tynków na ścianach attyki.
9. Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów.
10. Wymiana instalacji odgromowej.
Zadanie  B  -  remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Ogorzelec 40 :
1. Przemurowanie komina.
2. Rozbiórka starego pokrycia z papy.
3. Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
4. Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej.
5. Wymiana uszkodzonych fragmentów deskowania.
6. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej - pokrycie dwuwarstwowe.
7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.
8. Montaż nowych rynien i rur spustowych.
9. Impregnacja grzybobójcza okapu.
10. Wymiana okien w obrębie strychu.
11. Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie szczytowej.
12. Wykonanie korytek ściekowych na gruncie.

Termin wykonania zamówienia :

Zadanie A  -  wymina pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Leszczyńcu    -  max. do dnia  do 31 lipca  2012 roku
Zadanie B   - remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Ogorzelec 40
 -  max. do dnia   do 15 września  2012 roku


Termin składania ofert
Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra,  ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 05/06/2012r. do godz.  09:50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

Kamienna Góra, dnia  25/05/2012

Zamawiający zmodyfikował treść ogłoszenia oraz  treść siwz przewidując możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.05.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.05.2012. Wygasa 05.06.2012. Odsłon 3885, Wersja 2
Początek strony