RI.7013.17.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 114897D w Pisarzowicach (wygasły...)

Przebudowa drogi gminnej nr 114897D, km  0+000 + 0+184 w Pisarzowicach  (Powódź luty 2012r.)
Termin wykonania do dnia 15.11.2018 r.
Tremin składania ofert do dnia 10.08.2018 r.
Kamienna Góra, dnia 01.08.2018 r.
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie - korekcie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zapisów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodności z zapisami siwz.
Kamienna Góra, dnia 06.08.2018 r.
Zamwiajacy uaktualnia dokumentację przetargową w zakresie opisu zamówienia w częci graficznej i opisowej dokumentacji technicznej -  TOM I rys. 1z PZT, rys. 7,8,10, oraz opis techniczny, - TOM II  rys.1z PZT, rys.4,5,7, opis techniczny. Zamawiajacy aktualizuje również przedmiar robót.
powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.07.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 06.08.2018. Wygasa 12.08.2018. Odsłon 1514, Wersja 4
Początek strony