IZP.7013.12.2013 Remont elewazji Olszyny 8 (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje : 1. Naprawę i wzmocnienie ścian fundamentowych. 2. Rozbiórkę starych murów przy budynku. 3. Zamurowanie otworów i wnęk okiennych. 4. Osadzenie nadproży okiennych i drzwiowych. 5. Montaż drzwi wejściowych. 6. Montaż daszku nad wejściem do budynku. 7. Montaż obróbek blacharskich, podokienników i rur spustowych 8. Zbicie starych tynków. 9. Wykonanie docieplenia ścian z płyt styropianowych. 10. Częściową wymianę stolarki okiennej na okna z PCV.

 

Termin wykonania zamówienia :

- do dnia 15 maja 2014 roku w tym do dnia 30 listopada 2013 wykonanie naprawy i wzmocnienia ścian fundamentowych.

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 05/ 08 /2013 r. do godz. 11 :50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).

 

 Załączniki:
siwz -str tytulowa
formularze
ogloszenie o zamowieniu
Instrukcja dla Wykonawcow SIWZ
PT opis
przedmiar
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
stwior ogólna
stwior szczegolowa
Istotne postanowienia umowy
wzor oferty
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 18.07.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 18.07.2013. Wygasa 06.08.2013. Odsłon 48843, Wersja 2