GP.7321-8 i 9/09 Plany Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia są usługi planowania przestrzennego.
Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania - części.

Część I obejmuje swym zakresem przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich prac związanych z wykonaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości LIPIENICA, KRZESZÓW, CZADRÓW, jako odrębne opracowania dla każdej miejscowości realizowane w ramch jednego zadania – CZĘŚCI I, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Część II obejmuje swym zakresem przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich prac związanych z wykonanie i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości PRZEDWOJÓW, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od terminu podpisania umowy.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10, pokój nr 201 (sekretariat), w terminie do dnia 14.09.2009 r. do godz. 13:50.Załączniki:
Instrukcja dla siwz
Wzór umowy zadanie - część I
Wzór umowy zadanie - część II
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 01.09.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 01.09.2009. Wygasa 14.09.2009. Odsłon 62147, Wersja 1