IZP.7013.8.2012 Przebudowa kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych objętych projektem oraz dostawa wyposażenia technologicznego dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej pozwolenie na budowęDecyzja nr 155/12 z dnia 09 lipca 2012 roku Starosty Kamiennogórskiego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Kamienna Góra, dnia 11/12/2012 rok

Zamawiający publikuje treść  zapytania wraz udzielona odpowiedzią


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 20.11.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 20.11.2012. Wygasa 14.12.2012. Odsłon 5181, Wersja 3
Początek strony