IZP. 2231-5/09 Remont Klas (wygasły...)

Remont klas obejmuje następujące roboty:
1) Zerwanie wykładzin podłogowych z PCV oraz demontaż listew przyściennych.
2) Demontaż płyt paździerzowych z podłogi.
3) Odbicie starych tynków na stropie.
4) Zdjęcie starych powłok malarskich ze ścian (farby olejnej z lamperii i farby powyżej
lamperii).
5) Zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym.
6) Wykonanie gładzi gipsowych o gr.3mm na ścianach.
7) Wykonanie okładzin sufitów z 2 warstw płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na
ruszcie z profili metalowych.
8) Wykonanie izolacji akustycznej stropu z płyt z wełny mineralnej.
9) Zamontowanie na istniejącej podłodze z desek, płyt OSB.
10) Wykonanie podkładu pod wykładzinę podłogową.
11) Przyklejenie wykładziny Tarkett lub innej równoważnej, z wywinięciem brzegów na ściany
na wysokość 10cm.
12) Wymiana kratek wentylacyjnych.
13) Malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.
14) Malowanie lamperii farbą natryskową.
15) Malowanie ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną akrylową kolorową.
16) Malowanie rurek instalacji centralnego ogrzewania.
17) Demontaż i ponowny montaż grzejników.
18) Wymiana drzwi wejściowych do klas.
19) Wykonanie okładziny ścian w miejscu umywalek z płytek ceramicznych ściennych
glazurowanych.
20) Wykonanie w wejściu na ościeżach okładziny z tynku mozaikowego.

Termin wykonania do dnia 31-08-2009 roku

Termin składania ofert do dnia 6 lipca 2009 roku do godziny 9:50

Wadium przetargowe 1 000,00 zł ( tysiąc złotych)
powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 16.06.2009
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.06.2009. Wygasa 07.07.2009. Odsłon 2059, Wersja 1
Początek strony