IZP. 042.6.2012 Budowa sieci wodociągowej -Etap III wodociąg w m.Leszczyniec wraz z pompownią siecio (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego - inwestycji jest:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leszczyniec wraz z przyłączami do poszczególnych posesji,

2. Budowa pompowni sieciowej wraz z cz. technologiczną, rurociągami międzyobiektowymi, instalacją elektryczną z AKPIA i wizualizacją oraz zagospodarowaniem terenu.

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi :

a) sieć wodociągowa długości L= 1 189,5 m z rur PE 100 SDR 11 (PN10)

b) przyłącza wodociągowe (14 szt.) zakończone zestawem wodomierzowym i reduktorem długości :

- L = 84,0 m średnicy 50 mm

- L = 44,5 m średnicy 40 mm

- L = 467,0 m średnicy 32 mm

c) budynek pompowni (jednokondygnacyjny nie podpiwniczony o regularnej bryle z dachem stromym dwuspadowym) o powierzchni zabudowy 20,2 m2 wraz z cz. technologiczną, rurociągami międzyobiektowymi, instalacją elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Termin składania ofert upływa dnia 08/05/2012 roku o godzinie 09:50

Termin wykonania do dnia 30.10.2012 roku

Telefony kontaktowe do Zamawiającego:

tel: centrala 75 610 62 92fax 075-744 28 57; bezpośredni do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 75 610 63 74 

Kamienna Góra, dnia 19/04/2012 r.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Treść modyfikacji publikujemy poniżej.

Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o wartości minimum 1.000 000,00 PLN – łączna wartość dwóch zadań i budowę 2 bezobsługowych Pompowni pracujących w układzie pełnej automatyki   (elementy mogą być realizowane łącznie lub w różnych kontraktach ).
 powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 16.04.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.04.2012. Wygasa 08.05.2012. Odsłon 10449, Wersja 6
Początek strony