IZP.7044-2/10 Budowa Oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Kochanowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie linii napowietrznej AsxSn 4x35 mm2 oraz 2 punktów zapalania dla 4 obwodów - obwód 1-517,0 mb+13 opraw, obwód 2-400,0 mb+9 opraw, obwód 3-727,0 mb+16, obwód 4 – 834,0 mb+20 opraw.

Termin wykonania do dnia 30/09/2010 roku

Termin składania ofert upływa dnia 21/06/2010 roku o godzinie 12:45


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 31.05.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 31.05.2010. Wygasa 21.06.2010. Odsłon 2164, Wersja 1
Początek strony