RI.7013.6.2017 Zwiększenie atrakcyjności pawilonu na wodzie w Betlejem poprzez remont stawu( ujęcia (wygasły...)

Zwiększenie atrakcyjności pawilonu „na wodzie” w Betlejem poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie
Termin wykonania do dnia 31.10.2017
Termin składania ofert do dnia 19.06.2017

Załączniki:
Betlejem_new _2017.pdf
Istotne postanowienia umowu zal nr 3 do siwz.pdf
K-2.pdf
K3.pdf
K4.pdf
K5.pdf
K6.pdf
K7.pdf
K8.pdf
oferta _wzor _Betlejem.doc
oferta _wzor _zalacznik nr 1 do siwz.pdf
Ogloszenie o zamowieniu BZP i tablica ogloszen.pdf
oswiadczenie wykonawcy_ Betlejem.doc
oswiadczenie wykonawcy_ zal nr 2 do siwz.pdf
Przedmiar_ remont-instalacje.pdf
SIWZ_Betlejem_Instrukcja dla Wykonawcow31052017.pdf
Specyfikacja _ST01_ogolna_2017.pdf
SpecyfikacjaST_02_budowlana_2017.pdf
Specyfikacja_ST03_technologia_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 31.05.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 14.06.2017. Wygasa 21.06.2017. Odsłon 62067, Wersja 2